Bartuś

Roboty ziemne, prace rozbiórkowe, dowóz wody pitnej, odśnieżanie, zarządzanie oraz opieka nad nieruchomością

Roboty ziemne

- wykopy pod rożnego typu:
* obiekty budowlane,
* fundamenty,
* instalacje elektryczne,
* instalacje wodno-kanalizacyjne,
- wykopy pod zbiorniki wodne
przygotowanie terenu pod budowę drogi
utwardzanie placów, dróg dojazdowych tłuczniem
przygotowanie terenu pod budowę drogi
oraz inne nie wymienione tutaj roboty ziemne.