Bartuś

Roboty ziemne, prace rozbiórkowe, dowóz wody pitnej, odśnieżanie, zarządzanie oraz opieka nad nieruchomością